دوره 99 درصد

پیشرفت در تمام جنبه‌های زندگی


اگر میخواهی یک زندگی عالی داشته باشی،
باید خودت یک انسان عالی بشوی

باید رشد کنی، مهارت‌‌ها و توانمندی‌های خود را ارتقا دهی و همواره بهترینِ خودت باشی …

این دوره نتیجه و چکیده ی حدود 11 سال تجربۀ حضور در فضای آموزش و ده‌ها دورۀ کوتاه‌مدت و بلندمدتی است که شرکت کرده‌ام. صدها کتابی که خوانده‌ام و تجربه حدود سه سال برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی، تدریس و گفتگو با هزاران فردی است که به دنبال خلق یک زندگی بهتر بوده‌اند.

در این ویدئو امین یزدان‌پرست درباره این دوره توضیح خواهد داد: